Specializovaný blok DBA

Doctor of Business Administration
DBA ZdravotnictvíDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze 3 modulů. Výuka těchto modulů probíhá během jednoho vzdělávacího dne a studenti si mohou vybrat termín libovolně, což dává možnost studovat i těm nejvytíženějším.

Výčet specializovaných modulů

Management kvality ve zdravotnictví

Sylabus

Sledování a hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb je nedílnou součástí procesu poskytování komplexní zdravotní péče. Zajišťování kvality zdravotní péče je proces, který se skládá z definování kvality, určení indikátorů, či kritérií struktury, procesů a výsledků péče, specifikace standardizovaných metod pro měření indikátorů a kritérií, institucionalizace a ustanovení programů zajištění kvality, monitorování činností, plánování, implementace intervencí k řešení problémů a následnému vyhodnocení intervencí.

Krizový management ve zdravotnictví

Sylabus

Cílem předmětového seznámení s problematikou krizového managementu je získání základní orientace v oblastech přístupu a vlastního řešení zajišťování poskytování zdravotní péče při mimořádných událostech a krizových situacích. Zdravotní péče jako jedna z oblastí funkčnosti společnosti, státu, komunity a jednotlivce má nastaveny standardní procesní postupy pro jejich naplňování. Zajišťuje tak ve vazbách zákonodárných, řídících a procesních atributy Listiny základních práv a svobod, kdy každý má právo na ochranu zdraví. Tato garance podmiňující ústavní pořádek České republiky je z hlediska institucionálního a funkcionálního v obecném povědomí vázána ke zdravotnictví zajišťujícího zdravotní péči v běžné praxi poskytovatelů zdravotních služeb. Jednotlivé vazby této péče jsou ověřovány každodenní činností zdravotníků v nastaveném systému přednemocniční a následné nemocniční péče.

Legislativní opora v oblasti zdravotnictví a grantové řízení

Sylabus

Legislativní opora poskytování zdravotních služeb a dobrá znalost procesů grantových řízení je nedílnou součástí manažerů na pozicích středního a vrcholového managementu všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Jedná se o klíčovou dovednost, jenž umožňuje dobrou orientaci a umění reakce na aktuální podněty a výzvy. Cílem modulu je poskytnou posluchači seznámení se s legislativní oporou při poskytování zdravotní péče a základní orientaci v oblasti grantového řízení.