Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management ve školstvíDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Management a strategické řízení ve školství

Sylabus

Cílem tohoto modulu je představit hlavní řídící procesy ve vzdělávací instituci. V případě koncepcí řízení odkazujeme na kompetenční model řízení školy, stručný popis procesů plánování, organizování a rozhodování. Součástí řídících procesů je i značně široká oblast hodnocení a evaluace, na kterou se zaměříme z hlediska hodnocení stanoveného školským zákonem. Obsahem modulu jsou základní zásady strategického řízení, úkony účastníků řízení, veškeré postupy pro jednání s ostatními účastníky správního procesu a také manažerské principy, moderní metody, nástroje a postupy managementu v rámci organizace. Zaměřujeme se především na praktické dovednosti, které jsou využitelné v pedagogickém řízení.

Psychologie ve školství

Sylabus

V rámci tohoto modulu se studenti seznámí s důležitostí psychologie ve školství, v personálním řízení i osobním životě. Naučí se chápat, co pozice v pedagogickém odvětví obnáší, jaké má být jejich chování, forma komunikace či postoje. Lektor se v interaktivním semináři zaměří na teorii osobnosti, inteligence, bude se zabývat motivacemi a emocemi včetně moderních metod k jejich posuzování. Modul navazuje, rozvíjí a prohlubuje psychologické vědomosti a dovednosti v daném studijním programu. Pozornost je věnována problematice vedení a řízení lidí ve vztazích vedoucích a podřízených, a to vzhledem k postavení jednotlivců v instituci.

Právní aspekty v oblasti školství

Sylabus

Cílem toho modulu je rozšíření a doplnění pedagogického vzdělání o znalosti a dovednosti z oblasti školské legislativy. V rámci tohoto modulu se zaměříme na nezbytné předpisy pro řízení školské instituce, vnitřní předpisy školy, podmínky vyučování a další stěžejní části. Dále se budeme věnovat vztahu pedagogického pracovníka a České školní inspekce, kompetenci ČŠI, veškerým hodnocením a kontrolám, jakož i organizaci inspekční činnosti a kontrolním funkcím ČŠI.