Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Manažerská psychologieDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Psychologie osobnosti

Sylabus

V rámci modulu se studenti seznámí s důležitostí psychologie v manažerské praxi a personálním řízení. Naučí se chápat, co funkce manažera obnáší, jaké má být jeho chování, forma komunikace či postoje. Lektor se v interaktivním semináři zaměří na teorii osobnosti, inteligence, bude se zabývat motivacemi a emocemi včetně moderních metod k jejich posuzování. Studenti si osvojí možné postupy k motivaci a naučí se rozvíjet dovednosti podřízených (koučování, delegování). Všechny metody si samozřejmě procvičí praxí jako je aktivní naslouchání, zpětná vazba a formulace požadavku. Získané vědomosti lze uplatnit nejen v zaměstnání, ale i v běžném osobním životě.

Myšlení a rozhodování v praxi

Sylabus

Myšlení a rozhodování jsou pro člověka velmi důležité funkce. Denně jsme vystaveni různým druhům otázek a následnému rozhodování od těch triviálních až po rozhodnutí, která mohou výrazně ovlivnit náš život. V tomto modulu se zaměříme převážně na strategické myšlení a procvičíme rozhodování ve stresových situacích. Strategické myšlení je definováno jako umění překonat protivníka s vědomím, že se protivník snaží udělat to samé vůči nám. Tento druh uvažování se hodí zejména v konkurenčních bojích a obchodech. V rámci firmy, pro interní potřeby, se spíše využije kognitivní a sociální psychologie, realistické předpoklady o kognici, emocích a sociálním chování. Ve vzdělávacím modulu studenty obohatíme o obě varianty, tedy aby byli připraveni na „všech frontách“.

Work Life Balance

Sylabus

Vyváženost mezi pracovním a osobním životem je důležitá pro zdraví každého jedince. Jedná se o pochopení příležitostí jak v pracovním, tak samozřejmě i v osobním životě. Učí člověka se dostat z materialistického chápání věcí do roviny osobního a duchovního poznání a vyrovnaného životního stylu. V případě, že dojde k narušení této rovnováhy, má to za následek nejen narušení zdravého životního stylu, ale také narušení zisků podniku. Proto je důležité umět tuto rovnováhu umět nastolit nejen u sebe, ale i u svých zaměstnanců, aby firma mohla vzkvétat. Při nastolení správné vyváženosti dochází ke zvýšení efektivity práce a zisků firmy nebo snížení pracovní neschopnosti.