Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management veřejné správyDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Teorie a praxe managementu ve veřejné správě

Sylabus

Cílem modulu je studenty seznámit s úlohou managementu ve veřejné správě a naplňováním jednotlivých manažerských funkcí. Studenti získají celkový přehled o problematice veřejné správy, smyslu jejího vzniku a existence. V rámci studia pochopí roli managementu ve veřejnoprávních orgánech a teoretické informace budou schopni převést do praxe. Naučí se jak efektivně a úspěšně použít „módní trendy“ řízení v prostředí a podmínkách veřejné správy. Dále pak budou schopni poukázat na využití manažerských funkcí včetně specifik v tomto prostředí.

Územní samospráva a finance

Sylabus

Cílem modulu je poskytnou aktuální teoretické i praktické informace z oblasti územní samosprávy a financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru. Modul se zaměřuje na princip a postavení územních samosprávných celků v rámci ČR s důrazem na porozumění finančním vztahům a problematice financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru. Studenti se seznámí s konceptem územní samosprávy, porozumí základním předpokladům jejího fungování a budou se orientovat v právních předpisech a další legislativě související s oblastí samosprávy. Zároveň pochopí principy hospodaření a postupy rozpočtového plánování na úrovni územní samosprávy. Modul je zaměřen také na otázky zajišťování veřejných statků, externalit, otázky efektivní a spravedlivé alokace a veřejné volby.

Řízení a strategie lidských zdrojů v institucích VS

Sylabus

Lidské zdroje jsou pro fungování institucí veřejné správy klíčové a jejich řízení má nepochybně vliv na prosperitu a výkonnost veřejné správy. Investice do lidských zdrojů jsou značné, nicméně lidé představují pro jakoukoliv organizaci zásadní aspekt. Cílem modulu je proto studenty seznámit s problematikou řízení lidských zdrojů ve specifickém prostředí veřejné správy a zaměřit se na současný vývoj, strategie a trendy v personálním řízení.