Gratulujeme novým absolventům!Září je pro nás synonymem pro obhajoby závěrečných prací. Ty se letos zvládly výborně a my bychom rádi pogratulovali všem čerstvým absolventům. Doufáme, že tímto naše společná cesta nekončí a že zůstaneme i nadále v kontaktu!