Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Global Business onlineDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá online.

Výčet specializovaných modulů

Business Plan

Sylabus

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s podnikatelskými projekty a jejich cíli. Prezentován bude plán výroby, finanční plán, časový harmonogram a zdroje financování.

Innovation Management

Sylabus

Modul Innovation Management seznamuje s pokyny, procesy a metody řízení inovací v obchodních jednotkách. Zabývá se základní platformou přípravy a řízení inovačních projektů, využívá základní pojmy a poznatky z tvorby strategie rozvoje a metod hodnocení.

Management Principles

Sylabus

Cílem modulu je seznámit studenty se základními principy řízení v manažerské praxi, naučit motivovat podřízené, komunikovat na pracovišti a obchodovat se zákazníky a dodavateli.