Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Project Management onlineDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá online.

Výčet specializovaných modulů

Project Strategy

Sylabus

Cílem tohoto modulu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti projektové strategie.

Preparation and Realization of Projects

Sylabus

Cílem předmětu je bližší specifikace projektového řízení včetně výkladu principů tvorby a&nbspimplementace firemních projektů do běžné podnikové praxe.

Agile Methods and Trends in Project Management

Sylabus

Modul se nejprve zaměřuje na analýzu současné doby a srovnání současných metod projektového řízení. Následně se modul zaměřuje výhradně na agilní metody a agilní přístupy. Nakonec je provedena podrobná analýza efektivní agilní metody SCRUM, která slouží k&nbsporganizaci práce týmu a kterou lze velmi snadno použít i mimo oblast IT.