Studium MBA – důležité informaceTitul MBA

Master of Business Administration, zkráceně MBA, je moderní způsob vzdělávání, které bylo převzato z anglosaských zemí. Studium je zaměřeno především na prohloubení praktických dovedností jedince. Je propojením teoretických poznatků s praktickými, které jsou demonstrovány zejména na případových studiích či reálných případech z firemního prostředí.

Absolventi programu získají profesní titul MBA, který se píše vždy za jménem. Kromě prestižního titulu posílí zároveň i pozici na pracovním trhu a mají vyšší šanci pro postup v kariérním žebříčku, tedy i snazší cestu lepšímu finančnímu ohodnocení.

Studium MBA

Studium MBA v délce trvání jednoho až jednoho a půl roku je vyučováno v českém jazyce. Studenti kromě vynikajícího vzdělání a prohloubení praxe mají možnost navázat nové kontakty, přínosné nejen pro pracovní, ale i osobní život. Navíc získají povědomí o nových trendech a aktuálních informacích v managementu.

Proč si vybrat ESBM

ESBM zajišťuje vysoký standard výuky. Propojuje moderní online formu výuky s interaktivními workshopy konanými v centru Prahy.  Se studiem je možné začít prakticky ihned a sestavit si vlastní studijní program na míru. Studium samotné je časově nenáročné, lze studovat z pohodlí domova a v případě zájmu je možné využití individuálních konzultací se špičkovými lektory. ESBM se snaží ke každému studentovi přistupovat individuálně, vždy tak, aby instituce vyšla vstříc potřebám studenta k zajištění jeho maximální spokojenosti.

Nyní si zájemci o studium mohou vybrat až z 19 různých specializací MBA, jejich otevření je garantováno institutem nehledě na počet uchazečů. Během studia mají všichni studenti nejen přístup k odborné literatuře, která je k zapůjčení na studijním oddělení, ale zároveň obdrží i bezplatný přístup do online knihovny, která obsahuje více jak 4 200 knih v elektronické podobě. Další výhodou ESBM je členství v absolventském klubu. Absolventi mají možnost účasti na společenských akcích, přednáškách, konferencích či seminářích a neztrácí tak kontakt jak s lektory, tak s institutem.

Podrobnější informace o studiu, jsou k nalezení na stránkách institutu.