Výzkum přínosů studia MBA

Zjistěte, jak hodnotí studium MBA úspěšní absolventi ESBM.
Výzkum zpracovala nezávislá agentura MEDIAN, s. r. o.
97 %

97 % absolventů je přesvědčeno, že se jim investice do studia MBA na ESBM vyplatila.

93 %

93 % absolventů potvrdilo, že během studia MBA rozšířili své podnikání a navýšili obrat.

87 %

87 % absolventů si díky studiu MBA zlepšilo svou pracovní pozici, nebo postavení ve firmě.


Průběh studia MBA na ESBM

Výhodou studia na ESBM je možnost zahájit studium kdykoliv a uzpůsobit studium vlastním časovým možnostem.

Studium programu MBA trvá 1 rok a je rozděleno do tří bloků. Každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá online formou v kombinaci s prezenční výukou (workshopy), která je seskupena do 4 výukových dnů.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme vše, co Vás zajímá!

Navštivte nás osobně.

Rádi Vás uvítáme v prostorách školy a provedeme Vás celým studiem.

Kontaktujte nás
Napište nám.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia.

Mám dotaz