Výhody studia MBA, DBA, BBA a LLM na ESBM

 • Prestižní studium MBA s mezinárodní akreditací
 • Studium v českém jazyce na 1 rok
 • Kombinace e-learningu a prezenčních seminářů
 • Možnost sestavení vlastního studijního programu
 • Zahájení studia kdykoliv, časová flexibilita
 • Nejmodernější forma výuky - Oxfordský vzdělávací model
 • Studium propojuje teorii s praxí, špičkový lektorský tým
 • Vysoká úroveň studia MBA - prestižní ocenění od evropské akreditační komise
 • Bezplatný přístup do online knihovny s více než 1.000.000 titulů 
 • Cena MBA & LLM 79.000 Kč, cena DBA 119.000 Kč, cena BBA 45.000 Kč
 • Nejbližší termín výuky MBA základního bloku - 5.12.2020

Jak studium MBA na ESBM probíhá?

ESBM nabízí unikátní formu programů MBA, které v sobě kloubí moderní prvky online studia s propracovaným systémem vzdělání, který je založen na Oxfordském modelu. Výhodou studia na ESBM je možnost zahájit studium kdykoliv a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem.

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 5 MODULŮ
2 výukové dny
Výuka 1. bloku je totožná pro všechny studenty. Obsahuje 5 základních modulů (předmětů) - Management, Strategický management, Finanční řízení, Marketing a Public Relations a Řízení lidských zdrojů. Výuka 1. bloku je rozdělena do 2 výukových dnů.
2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ 3 MODULY
1 výukový den
Ve 2. bloku si každý student vybírá jednu z nabídky specializací. Každá specializace obsahuje 3 moduly (předměty), které student během 2. bloku absolvuje. Výuka specializace probíhá během 1 vzdělávacího dne.
3. BLOK - VOLITELNÝ 2 MODULY
1 výukový den
Ve 3. bloku si opět každý student vybírá dva ze široké nabídky volitelných modulů, jejichž výuka probíhá v rámci 1 vzdělávacího dne.
ZÁVĚREČNÁ
PRÁCE
OBHAJOBA
Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.
Graf studia
 

Studium programu MBA trvá 1 rok a je rozděleno do tří bloků. Každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá online formou v kombinaci s výukou (workshopy), které jsou seskupeny do několika dní. Prvních 5 modulů v rámci 1. BLOKU je pro všechny studenty shodných, dále si studenti volí v rámci 2. BLOKU specializaci, která obsahuje 3 moduly. Poslední dva moduly ve 3. BLOKU si student vybírá z nabídky volitelných modulů. Viz schéma výše.