Volitelný blok MBA online

Master of Business Administration (MBA)Třetí blok studia je volitelný a skládá se ze 2 modulů, které si studenti sami vybírají z nabídky. Jednotlivé vzdělávací moduly jsou z velké části zaměřeny na rozvoj a prohlubování manažerských dovedností a soft skills. Zvolené 2 moduly student absolvuje online.

Volitelné moduly

Knowledge Management

Sylabus

Tento modul vysvětluje, co jsou znalosti a jak ovlivňují organizace a jejich výsledky, roli explicitní a tiché dimenze, důležitost důvěry pro sdílení znalostí, strategie řízení znalostí, koncept trhu znalostí a pravidla, jak organizovat organizaci sdílení znalostí a kdo jsou znalostní pracovníci, jak pracují a jejich význam pro organizace.

Leadership and Team Management

Sylabus

Modul je zaměřen velmi prakticky, studenti pochopí zásady leadershipu a naučí se je využívat v praxi. V rámci modulu budou studenti rozvíjet základní dovednosti, které jsou nezbytné pro realizaci vůdčí role manažera, tedy přesvědčování, ovlivňování či inspirování svých podřízených pro dosahování cílů organizace. Naučí se dále vyjednávacím technikám, nacvičí si řešení konfliktních situací, motivování svých podřízených k co nejlepším výsledkům či vedení týmu při řešení problémů nebo realizaci stanovených úkolů.

Managerial Skills and Practices

Sylabus

Cílem předmětu je aplikace klíčových dovedností v procesu vzdělávání formou nově získaných znalostí a dovedností a jejich aplikace v uživatelské praxi. Jen dobře připravený manažer dokáže efektivně zúročit bohatou škálu nabytých zkušeností a praktických dovedností s přínosem a synergickým efektem při obchodních jednáních a workshopech.

Personal Development

Sylabus

Hlavním cílem tohoto modulu je vysvětlit problematiku osobního rozvoje, různé přístupy a možnosti osobního rozvoje. Toto téma je aktuální zejména nyní, v době, která vyžaduje neustálý rozvoj a posouvání vlastních dovedností a schopností na vyšší úroveň.

Shaping the Future: People and Technologies

Sylabus

Cílem modulu je objasnit složité vztahy mezi lidmi a technologiemi v organizacích 21. století. Dalším cílem je posílení osobnostního a manažerského repertoáru pro práci s novými technologiemi a posílení lidských kompetencí při řešení výzev nového století.

Time Management

Sylabus

Time management (TM) je soubor znalostí o plánování času. V modulu se stručně zaměříme na rozvoj této oblasti, seznámíme se s hlavními pojmy (poslání, vize, hodnoty, cíle, priority, zvyky…), představíme hlavní nástroje TM, specifické metody a techniky plánování a organizace času, popište nejčastější zloděje času a ukažte, jak je odstranit. V souvislosti s time managementem zařazujeme pojmy self-management nebo life management.