Zaměstnavatelé: Studium MBA na ESBM je vysoce kvalitníTitul MBA je možné v Česku získat i na European School of Business & Management (ESBM). Podle průzkumu mezi zaměstnavateli, kteří hodnotili význam studia MBA a titulu MBA pro kariérní postup svých pracovníků, 93 % z nich uvedlo, že právě ESBM poskytuje vysoce kvalitní vzdělání. Dokládá to i ocenění z roku 2016, které ESBM obdržela od evropské asociace zabývající se postgraduálními studiem – The European Association for Business Studies. ESBM získala certifikát, který dokládá vysokou úroveň vzdělávání v programech MBA.

Titul MBA je zárukou nových dovedností

European School of Business & Management (ESBM) přinesla do programů MBA oxfordský model studia, který vychází z letitých zkušeností prestižních zahraničních univerzit. Je založen na rozvoji logických schopností a dovedností studenta, s nimiž se snaží své teoretické znalosti využívat v praxi v maximální míře. Titul MBA je pak zárukou, že absolvent zvládá řešení konkrétních úkolů ve svém oboru lépe než lidé vybavení jen univerzitními znalostmi. Studium MBA totiž umožňuje studentům zkoušet i novátorská řešení.