Specializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA MarketingDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze čtyř vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace je rozdělena do 2 vzdělávacích dnů. Konkrétní termíny výuky si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Marketing produktu a značky

Sylabus

Během modulu se studenti seznámí se základními koncepty týkající se marketingu produktu a značky. Budou schopni rozeznat různé úrovně a klasifikace produktu, které mají vliv na marketingový mix, a seznámí se s možnostmi produktových strategií. Ve své druhé části modul objasňuje koncepty týkající se značky. Studenti budou seznámeni s pojmy jako identita značky, image značky, prvky značky (jméno, logo, symbol, obal), které jim umožní značku definovat. Zároveň bude řeč o hodnotě značky a způsobech, jakými jí dosáhnout.

Marketingová komunikace a argumentace

Sylabus

Cílem předmětu je seznámit studenty se všemi podstatnými teoretickými pojmy a informacemi k praktickému využití reklamy, direct marketingu, podpory prodeje, PR, event marketingu a sponzoringu, osobního prodeje a online komunikace. V centru pozornosti výkladu je takové pojetí marketingové komunikace, které vychází z marketingového plánu firmy. Předmět umožní studentům získat teoretické a praktické znalosti a zároveň pochopit širší souvislosti marketingové komunikace v současném socioekonomickém prostoru.

Public Relations

Sylabus

Cílem modulu je seznámit účastníky semináře se základním pojmovým aparátem oboru, základními nástroji a strategickým přístupem pro formulaci public relations plánů. Studenti se seznámí s nejvyužívanějšími nástroji PR, budou schopni vybrat nejvhodnější média pro oslovení konkrétních cílových skupin, naučí se nastavit efektivní komunikační strategii a připravit dlouhodobě fungující PR plán v kontextu online i offline prostředí.

Online Marketing

Sylabus

​​Modul seznámí posluchače se základy online marketingové komunikace. Představíme si výhody i nevýhody online marketingu, podíváme se na tvorbu webových stránek, kterou rozebereme z pohledu 7 základních rovin, které by měly každé webové stránky splňovat. Ukážeme si trendy ve výrobě současných webů. Budeme se věnovat třem základním disciplínám, kterými dokážeme na webové stránky přivést relevantní uživatele – SEO, SEM a komunikace na sociálních sítích. Ukážeme si další prvky online integrované komunikační kampaně a v závěru se budeme věnovat netradičním marketingovým online disciplínám a jejich pravidlům.