Specializovaný blok MSc

Master of Science
MSc InženýrstvíDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Management technologií

Sylabus

Technologický pokrok je významným hybatelem nejen ekonomických, ale i obecně celospolečenských změn. S technologickým pokrokem je úzce spjata prosperita i soustavný ekonomický růst. Je zdrojem znalostí, které umožňují konverzi výrobních faktorů do zboží a služeb. Současná doba je ve znamení prudkého rozmachu především informačních technologií, lékařských technologií a genetiky, udržitelné energetiky, automatizace a umělé inteligence, nanotechnologií, materiálových věd a o všech těchto druzích se dozvíte podrobné informace právě v modulu Management technologií.

Projektování

Sylabus

Moderní společnost považuje projektování za nejdůležitější a nedílnou součást manažerského řízení. Obsahově jde o systematickou činnost, která je zaměřena na splnění stanoveného cíle pomocí strategických a taktických postupů a dlouhodobých plánů, které obsahují konkrétní kroky nutné ke zdárnému splnění cíle, včetně zabezpečení personálního a ekonomického charakteru. Výsledkem projektování je projekt, na nějž navazuje plán akce, která se zorganizuje a realizuje v daném místě, v daném čase a s danými aktéry.

Umělá inteligence v byznysových procesech

Sylabus

Umělá inteligence je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je plánování, uvažování, kreativita nebo schopnost učení se. Díky umělé inteligenci jsou schopni technické systémy reagovat na podněty z jejich prostředí, řeší různé problémy a dosahují stanovených cílů. Zabudovaný počítač přijímá předen připravená data, která následně vyhodnotí a reaguje na ně. V každodenním životě je umělá inteligence využívána např. při online nakupování, v chytré domácnosti, při vyhledávání na internetu, pro strojové překlady nebo například pro kyberbezpečnost. V tomto modulu se dozvíte, jak můžete umělou inteligenci využívat také ve vaší společnosti.