Specializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Procesní řízení a průmyslové inženýrstvíDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje  rámci své specializace. Výuka specializace probíhá  rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Procesní řízení

Sylabus

Činnost všech podniků je závislá na procesech, které se v nich odehrávají. To, že se v podniku každodenně opakuje spousta různých procesů, ale ještě neznamená, že je firma procesně řízená. Důležité je pochopit podstatu procesního řízení a procesně řízené organizace. Pro pochopení této podstaty je třeba seznámit se s principy a terminologií procesního řízení, způsobem popisu procesů, jejich zlepšování a v neposlední fázi také měření výkonnosti procesů. Protože, co neměříme – neřídíme.

Průmyslové inženýrství

Sylabus

V dnešní, vysoce konkurenční době je nezbytné zvyšovat efektivitu ve všech procesech podniku. Podniky, které to nedělají si ukrajují část své marže, protože nelze do nekonečna zvyšující se náklady společnosti přenášet na zákazníka. Z tohoto důvodu se v poslední době čím dál častěji objevuje v podnicích pozice průmyslového inženýra, jehož náplní práce není nic jiného, než hledání potenciálů ke zlepšení, a tedy ke zvyšování produktivity procesů. Cílem modulu je pochopit princip neustálého zlepšování, naučit se základní metody a techniky průmyslového inženýrství, ale hlavně – hledat potenciál ke zlepšení výrobních procesů a tento potenciál využít (zlepšovat interní procesy).

Informační management

Sylabus

V rámci tohoto modulu se účastníci kurzu seznámí se základními pravidly a „Best Practise“ v jednotlivých oblastech informačního managementu a jejich použití v rámci vlastní organizace. Seznámí se tedy s jednotlivými pohledy a přístupy, jak tyto úlohy řídit a rozvíjet, a to s cílem efektivního používání. V celkovém pohledu se jedná o jakýsi uzavřený kruh, kdy veškeré požadavky od našich klientů vedou k investicím do IT zdrojů. Následně jsou zdroje využívány v rámci procesů, které našim klientům poskytují služby a informace, pomocí nichž business dosahuje svých cílů. Následně za tyto služby s přidanou hodnotou může organizace obdržet zisk ve formě výnosů. Takže investice do IT by nám zprostředkovaně měly pozitivně ovlivnit hospodářský růst a výsledek organizace.