Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA KoučinkDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Koučink jako nástroj pro podporu změn

Sylabus

V tomto modulu podpoříme studenty k porozumění koučovacím principům a k jejich sebereflexi. Povzbudíme je k rozvoji aktivního naslouchání. Pracovat budeme na principu DUO – důvěra, uvědomění, odpovědnost. Studenti se seznámí se nejnovějšími zdroji, které mohou kontinuálně čerpat v mezinárodních koučovacích asociacích jako je ICF a EMCC. Představíme vývoj v koučinku v globálním světě a jeho kroky k digitalizaci celého odvětví. Pro využití v manažerské praxi ukážeme, kdy koučujeme, mentorujeme a kdy je k dialogu vhodná facilitace. Studenti si odnesou pochopení základní koučovací metody GROW. Naučí se využívat kouzlo otázek v rozhovorech a používat vizualizaci jako důležitý nástroj pro rozvoj lidí. Zažijí konkrétní ukázku koučování a získají možnost procvičit si být v pozici koučovaného, kouče či pozorovatele

Koučovací techniky v manažerské praxi

Sylabus

Studenti se seznámí s praktickými ukázkami koučovacích metod. Pochopí, kdy je vhodné v dialogu danou metodu použít, objeví její limity a najdou si svůj oblíbený postup. Může to být: Metoda GROW, Škálování, Provázení vizí, Myšlenkové mapy, Ticho – Hlas, Vnitřní kritik – Hlas modrosti, Přerámování, Asociace – Disociace, 3 klobouky – 3 židle, Mentorský stůl, atd. Metody budou doplněny představením grafického nástroje MURAL pro efektivní koučování ve firmách a společnostech. Ukážeme některé z konkrétních vizualizací.

Koučování v týmové práci

Sylabus

Na konkrétních příkladech si ukážeme nástroje pro týmovou práci. Poznáte, jaké jsou kompetence týmového koučování a jak funguje týmová dynamika. Jak s ní pracovat. S modelem SCARF se budeme soustředit na základní principy budování důvěry v týmu. Naučíme se techniku pozitivního rámce a přerámování, kterou můžete využívat při jakýchkoliv rozhovorech.