Specializovaný blok MSc

Master of Science
MSc MarketingDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Marketingové nástroje a principy

Sylabus

Marketing hraje významnou roli v úspěšném řízení firmy jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska. Nabízí firmě lépe se přizpůsobit aktuálnímu vývoji trhu, poznat potřeby zákazníků, vyhodnotit, jaké jsou možnosti firmy tyto potřeby uspokojovat a jak se vymezit vůči konkurenčním nabídkám. K tomu slouží nástroje marketingového výzkumu, analýzy prostředí a marketingového plánování. Díky získaným poznatkům dává firmě možnost lépe nadefinovat pro zvolené segmenty zákazníků přizpůsobený marketingový mix (produkt, cena, distribuce, komunikace, lidé, partnerství, procesy, fyzické důkazy, …), ale i být připravena flexibilně upravovat jednotlivé prvky mixu v závislosti aktuálních změn na trhu. Základní principy marketingu jsou dlouhodobě platné, pozornost však bude věnována i aktuálním trendům v marketingu (experience marketing, gamifikace, consumer personalization, big data, obsahový marketing, influencer marketing, anti-consumerism, aj.).

Marketingová komunikace a PR, copywriting

Sylabus

Jak komunikuje firma navenek a jak její lidé mezi sebou? Jakými cestami a jakým tónem se obrací na zákazníky, dodavatele, úřady? Jak komunikuje s médii a proč to všechno dělá? A kdo vlastně je ta „naše“ relevantní veřejnost? Co chce slyšet a na co pak doopravdy slyší? V rámci tohoto modulu si vymezíme nástroje, které firma při své komunikaci používá, najdeme jejich váhu v rámci komunikačního mixu a podíváme se na možnosti jejich využití. Důraz při tom dáme na vzájemnou propojenost jednotlivých kanálů. Velký prostor dostane oblast public relations a reputačního managementu a spolu s nimi i připravenost firmy na komunikaci nečekaných událostí a krizová komunikace s médii. V souvislosti s trendem sílící integrace komunikačních nástrojů si představíme i takzvaný model PESO, který pomáhá distribuci obsahu napříč dostupnými médii.

Digitální marketing

Sylabus

Modul seznámí posluchače se základními principy digitálního marketingu. Ujasníme si jeho postavení v rámci celé marketingové disciplíny, najdeme vymezení vůči online marketingu, který lze považovat za součástí digitálního marketingu, a v krátkosti si jej představíme. Více se ale zaměříme na jednotlivá digitální média a jak s nimi pracovat. Konkrétně se budeme zabývat podcasty, e-booky, audio knihami, SMS kampaněmi, digitálním OOH médii, herním průmyslem (konzole, online a mobilní), rozšířenou realitou, virtuální realitou, geolokačními službami, interaktivním filmy a samozřejmě aplikacemi.