Přínosy specializace
MSc Management informačních technologií

 • Prohloubíte své znalosti a dovednosti z oblasti informačních technologií.

 • Budete schopni analyzovat data ve vaší společnosti.

 • Zaměříte se na oblast architektury IS/IT.

 • Rozšíříte si znalosti v podnikových informačních systémech.

 • Budete umět používat základní techniky obrany proti běžným hrozbám.

 • Naučíte se spolupracovat, řídit a vyhodnocovat chod IT oddělení.

Specializaci hodnotilo 33 absolventů.
Hodnocení: 4,99 / 5

Tuto specializaci lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce).Podrobný průběh studia specializace
MSc Management informačních technologií

 • Studium MSc trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika výukových dnů.

 • Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

 • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce, za třetí blok 1 seminární práci, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu.

 • Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

 • Výuka je vedena profesionálními lektory, kteří jsou vybranými odborníky na konkrétní témata. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem.

 • Studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e- learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě.

 • E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

 • Úspěšný absolvent získá titul MSc., který se píše za jménem. Absolventi studia MSc tak získávají náskok před ostatními.

Lektoři specializace

Podmínky přijetí

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni, popř. ukončené profesní vzdělání v programu BBA či BSc.
 • Anebo praxe na manažerské, řídící či vedoucí pozici spolu s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Formulář ke stažení.
 • Uchazeč musí podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.

 

Zvýhodněná cena MSc!

Studujte za akční cenu 84.000 Kč bez DPH 114.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané do 28. 4. 2024.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.