Informace o studiu

Bachelor of Business Administration (BBA)

Informace o studiu Bachelor of Business Administration (BBA)

Bachelor of Business Administration (BBA) je vzdělávací program, který vychází z tradice anglosaských zemí a představuje moderní formu vzdělávání manažerů. Díky studiu BBA si jeho studenti rozšíří základní teoretické znalosti a získají především praktické dovednosti, které mohou aplikovat přímo ve svém zaměstnání nebo firmě. Absolventi s titulem BBA mají vynikající předpoklady pro postup na kariérním žebříčku, posílení své pozice na pracovním trhu a získání lepšího finančního ohodnocení. Dosažený titul je skvělá možnost, jak se odlišit od ostatních a otevřít si nové možnosti pro svůj profesní a osobnostní růst.

Specializace studia BBA jsou určeny zejména pro studenty se středoškolským vzděláním, kteří by si rádi prohloubili znalosti v oblasti svého profesního zájmu a rozvinuli své manažerské schopnosti, dovednosti a analytické myšlení. Úspěšný absolvent získá profesní titul BBA, který se píše za jménem. Absolventi studia BBA mohou být velkým přínosem pro svou firmu, jelikož získají nezbytné dovednosti nutné ke vstupu do vyššího managementu. Absolventi tohoto programu mohou plynule navázat a začít se studiem MBA.
 

Průběh studia BBA

Studium BBA trvá 9 - 12 měsíců, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy. Je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základní – je shodný pro všechny studenty a obsahuje 3 moduly. V rámci 2. BLOKU - specializovaného – si studenti volí jednu specializaci, která je dále rozdělena na 4 moduly.

Tyto moduly jsou vedeny profesionálními lektory a studenti spolu s tutory mají možnost diskutovat vybraná témata, která následně zpracovávají ve své seminární práci. Prezenční část studia BBA probíhá vždy o víkendu a tvoří ji 3 celodenní workshopyVýuka probíhá ve skupině v moderních prostorách v centru Prahy.

Výhodou studia na ESBM je možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému má každý student možnost začít studovat odkudkoliv a vybrat si termíny výuky, které mu vyhovují.

Nejbližší termín výuky BBA specializací je 5. 12. 2020.

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 3 MODULY
1 výukový den
Výuka 1. bloku je totožná pro všechny studenty. Obsahuje 3 základní moduly (předměty) - Personální řízení v organizaci, Základy finančního managementu, Teorie a praxe managementu. Výuka základního bloku probíhá během 1 vzdělávacího dne.
2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ 4 MODULY
2 výukové dny
Ve 2. bloku si každý student vybírá jednu z nabídky specializací. Každá specializace obsahuje 4 moduly (předměty), které student během 2. bloku absolvuje. Výuka specializace je rozdělena do 2 výukových dnů.
ZÁVĚREČNÁ
PRÁCE
OBHAJOBA
Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.
Graf studia
 

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 2 práce a za druhý blok 3 práce, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia BBA všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Naleznou zde informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Co se platebních podmínek týče, ke studentům přistupujeme individuálně a nabízíme možnost uhradit platbu za studium až v 10 splátkách bez navýšení ceny studia. V případě zájmu uchazeče o studium BBA jsme schopni připravit splátkový kalendář na míru dle požadavků.

Online přihláška      Aktuální cena studia


Stručně v bodech:

  • Studium BBA je rozděleno na 2 bloky, celkem se 7 studijními moduly. V rámci 1. bloku studenty čekají 3 moduly a ve 2. bloku 4 moduly. Prezenční část studia tvoří 3 celodenní soustředění.
  • Studenti mají možnost nadstandardních individuálních konzultací s lektory.
  • Výstupem modulů jsou seminární práce nebo případové studie, na závěr studia pak student vypracovává závěrečnou práci, jejíž obhajobou je studium ukončeno.
  • Výuka probíhá v moderních prostorách v centru Prahy, kde je pro studenty zajištěno občerstvení.
  • Studium BBA probíhá v češtině, trvá 9 až 12 měsíců a uchazeč má možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu roku.
  • Cena za studium obsahuje studijní materiály.
  • Nad rámec studia se mohou studenti účastnit dalších nepovinných odborných přednášek, seminářů a workshopů, které škola pořádá. 
     

Další informace:

Informace o studiu - Hodnocení 4.80/5 - Hodnotilo 179 uživatelů