Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA;
 • Alebo uznanej skúsenosti v manažérskej pozícii formulár k stiahnutiu spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Priebeh štúdia

 • Štúdium akékoľvek MBA špecializácia je možné na ESBM začať kedykoľvek v priebehu roka.

 • Výučba prebieha v českom jazyku a celé štúdium trvá 1 rok.

 • Ide o kombináciu on-line štúdia s interaktívnymi seminármi. Semináre sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy (iba 4x za štúdium, vždy v sobotu).

 • V rámci online štúdia získajú študenti prístup do moderného e-learningu (študentské sekcie), kde nájdu študijné materiály a mnoho ďalšieho.

 • Termíny prezenčnej výučby si študenti volia sami. Majú možnosť vyberať zo širokej ponuky. Najbližší termín prezenčnej výučby MBA základného bloku je potom 7. septembra 2019.

 • Celé štúdium sa skladá sa z 3 vzdelávacích blokov (základné, špecializovaný a voliteľný), ktoré sú ďalej rozdelené na 10 študijných modulov.

 • Výstupom študijných modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie.

 • Nad rámec výučby sa môžu študenti zúčastniť bonusových odborných seminárov a workshopov, ktoré škola organizuje.

 • V prípade záujmu je možné za absolvované workshopy získať certifikát.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce. Po úspešnom obhájení získa absolvent / absolventka titul MBA.
Zvýhodnená cena MBA štúdiav 3.098 € bez DPH.

Pôvodná cena 4.471 €
Ušetríte 1.373 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme vše co Vás zajímá!

enter your full name

enter a valid email

the topic of your message

enter a brief message