Najbližšie výučba MBA základného bloku štartuje 23. 10. 2021.


Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA.
 • Alebo prax na manažérskej, riadiacej či vedúcej pozícií formulár k stiahnutiu spolu s dokončeným stredoškolským vzdelaním a maturitou.
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
 • Ku štúdiu sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Priebeh štúdia

 • Štúdium akejkoľvek MBA špecializácie je možné na ESBM zahájiť kedykoľvek v priebehu roku.

 • Výučba prebieha v českom jazyku a celé štúdium trvá 1 rok.

 • Jedná sa o kombináciu on-line štúdia s interaktívnymi seminármi. Semináre sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy ( iba 4x za štúdium, vždy v sobotu).

 • V rámci online štúdia získajú študenti prístup do moderného e-learningového systému (študentskej sekcie), kde nájdu študijné materiály, všetky informácie potrebne na štúdium, vrátane ponuky termínov jednotlivých výučbových dní.

 • Celé štúdium sa skladá z 3 vzdelávacích blokov ( základný, špecializovaný a voliteľný), ktoré sú ďalej rozčlenené na 10 študijných modulov.

 • Výstupom študijných modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie.

 • Nad rámec výučby sa môžu študenti zúčastniť bonusových workoshopov a odborných seminárov, ktoré škola usporadúva. V prípade záujmu je možné za absolvované workshopy získať certifikát.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce. Po úspešnej obhajobe získa absolvent/absolventka titul MBA.
Štúdium MBA za 3.098 € bez DPH.

Študujte za akčnú cenu 3.098 €
4.471 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 3. 10. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Vyplňte prosím povinné pole.
Vyplňte prosím povinné pole.
Zadajte platný formát.
Vyplňte prosím povinné pole.
Vyplňte prosím povinné pole.