Studium MBA

Master of Business Administration (MBA)

Studium MBA Master of Business Administration (MBA)

Studium MBA představuje postgraduální vzdělávací program, který se zaměřuje na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností. Cílem studia je propojit získané teoretické znalosti do každodenní firemní praxe a naučit se je efektivně využívat. Díky studiu MBA si prohloubíte dosavadní vědomosti, rozšíříte si obzory napříč různými obory a získáte komplexní pohled na management a řízení.

Studium MBA na ESBM

Přínosy studia MBA

 • Nové znalosti, dovednosti a aktuální trendy z oblasti managementu, leadershipu, financí či marketingu.
 • Propojení teoretických poznatků s praktickými a jejich okamžitá aplikovatelnost.
 • Nové strategické postupy a inovativní řešení využitelné ve vlastní firmě nebo zaměstnání.
 • Profesní rozvoj, předpoklad pro lepší finanční ohodnocení.
 • Možnost postupu v kariérním žebříčku.
 • Konkurenční výhodu oproti ostatním.
 • Navázání nových kontaktů profesního, obchodního i osobního charakteru.
 • Prestižní titul MBA a manažerské vzdělání, které posiluje Vaši pozici na trhu práce.

87 % absolventů ESBM potvrdilo, že během dvou let po ukončení studia získali vyšší pozici či lepší plat
96 % absolventů ESBM uplatnilo znalosti získané u nás v praxi a kladně hodnotí jejich přínos
92 % absolventů ESBM potvrzuje, že studium MBA pozitivně ovlivnilo jejich kariérní posun

Komu je studium určeno?

Studium MBA je určeno zejména zástupcům středního a vrcholového managementu, podnikatelům, zaměstnancům státní správy či neziskového sektoru. Vhodné je zejména pro ty, kteří se chtějí ve svém oboru zlepšovat a posouvat se profesně i osobnostně kupředu.

Brožura ke stažení

Jaké jsou podmínky přijetí?

Zájemce o studium MBA musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň na bakalářském stupni), nebo završené manažerské vzdělání v programu BBA. Ke studiu může být přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, pokud doloží praxi v řídicí či manažerské pozici.

Online přihláška

Proč si vybrat studium MBA na ESBM?

 • Prestižní studium MBA s mezinárodní akreditací.
 • Online forma studia kombinovaná interaktivními workshopy na 1 rok.
 • Výuka v českém jazyce v moderních prostorách v centru Prahy.
 • Možnost sestavení vlastního studijního programu.
 • Zahájení studia ihned.
 • Studium kdykoliv a odkudkoliv – časová flexibilita.
 • Nejmodernější forma výuky – Oxfordský vzdělávací model.
 • Studium MBA propojuje teorii s praxí.
 • Špičkový lektorský tým, nadstandardní individuální konzultace s lektory.
 • Vysoká úroveň studia MBA – prestižní ocenění od evropské akreditační komise.
 • Studijní materiály zdarma.
 • Bez přijímacího řízení, bez poplatku za přihlášku.
 • Cena studia MBA od 80.000 Kč bez DPH.

Více informací o výhodách studia MBA na ESBM

Jaká je aktuální cena studia MBA?

Cena po slevě 29.000 Kč +
tablet zdarma

Studium VE DVOU

Standardní cena
studia bez slevy
85.000 Kč bez DPH
(102.850 Kč s DPH)
1. student =  80.000 Kč bez DPH
2. student =  80.000 Kč bez DPH
(96.800 Kč s DPH)
114.000 Kč bez DPH
(137.940 Kč s DPH)

Více o zvýhodněné ceně studia

Z jakých specializací MBA si lze vybrat?

European School of Business & Management nabízí studium MBA v 8 specializacích. Zájemci si mohou vybírat jak z obecnějších, tak i úzce zaměřených programů. 

Corporate management Ekonomika a finanční management
Investiční management Management zdravotnictví
Management inovací Management obchodu
Management veřejné správy Leadership a soft skills

Jak studium MBA na ESBM probíhá?

 • Studium MBA trvá 1 rok a probíhá v češtině.
 • Jedná se o kombinaci on-line studia s interaktivními workshopy.
 • Studium je možno zahájit kdykoliv průběhu roku.
 • Skládá se ze 3 vzdělávacích bloků, které jsou dále rozčleněny na 10 studijních modulů.
 • Výstupem studijních modulů jsou seminární práce nebo případové studie.
 • Studium je ukončeno obhájením závěrečné práce.
 • Nad rámec výuky se mohou studenti účastnit nepovinných odborných seminářů a workshopů, které škola pořádá.

Díky modernímu e-learningovému systému máte ihned k dispozici studijní materiály a můžete začít studovat okamžitě. Nejbližší termín prezenční výuky základního bloku je pak 15. října 2016, do té doby můžete absolvovat moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Bližší informace o průběhu studia naleznete zde.

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Předběžný termín schůzky
Zpráva